Leśne Skrzaty - Miejskie Przedszkole nr 13 w Zielnej Górze

Wyrównywanie szans


Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Nasze Przedszkole w programie wyrównywania szans edukacyjnych bierze udział corocznie od października 2008 roku.

Rok szkolny 2018/2019

IV edycja

Temat: Planszówki dla mądrej główki oraz kodowanie na dywanie

Cele programu:
Wzbogacanie sfery intelektualnej, emocjonalnej i społecznej poprzez rozwijanie:
 • zainteresowań matematycznych i przyrodniczych,
 • logicznego myślenia,
 • refleksu, spostrzegawczości oraz pamięci,
 • percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • kreatywności i wyobraźni,
 • sprawności komunikacyjnych i poszerzanie zasobu słownictwa,
 • nabycie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego,
 • umiejętności przestrzegania norm, reguł, zasad społecznych.

Do realizacji założonych celów przyczynia się także:
 • nabycie umiejętności przyjmowania porażki i wygranej,
 • nabycie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego,
 • wzmocnienie wiary we własne możliwości – podnoszenie samooceny.

Formy realizacji:
 • Realizacja programu odbywa się w formie zabaw indywidualnych, grupowych i zbiorowych.
 • Program realizowany jest poprzez:
  1. rozgrywki w gry planszowe o tematyce matematycznej, przyrodniczej, leksykalnej,
  2. o kodowanie za pomocą odpowiednich kart i plansz (zakodowane litery, cyfry oraz rysunki).

Czas realizacji: od lutego do czerwca 2019 roku
Beneficjenci - 20 dzieci
Realizator - Justyna CharciarekIII edycja

Temat: Planszówki – program wspomagania psychoruchowego rozwoju dzieci i rozwijania twórczej aktywności

Cele programu:
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności
 • Wzbogacanie sfery intelektualnej
 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych
 • Rozwijanie logicznego myślenia
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • Pobudzanie kreatywności i wyobraźni
 • Rozwijanie refleksu, spostrzegawczości oraz pamięci
 • Rozwijanie sprawności komunikacyjnych i poszerzanie zasobu słownictwa
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
 • Rozwijanie umiejętności przestrzegania norm, reguł, zasad
 • Nabycie umiejętności przyjmowania porażki i wygranej
 • Nabycie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego
 • Wzmocnienie wiary we własne możliwości – podnoszenie samooceny

Formy realizacji:
 • Realizacja programu odbywa się w formie zabaw: indywidualnych, grupowych i zbiorowych.
 • Zabawy rozwijające ogólną sprawność umysłową (intelektualną, emocjonalną, społeczną) realizowane są poprzez: zabawy w gry planszowe o tematyce z zakresu wiedzy ogólnej, matematycznej, przyrodniczej, szachy, gry logiczne, gra w kości.
 • Wykorzystywane są gry stolikowe oraz przestrzenne (na dywanie).

Realizując program korzystamy z gier będących własnością przedszkola oraz z uprzejmości Sekcji Gier Planszowych „Trzymaj Pion” działającej przy Zielonogórskim Klubie Fantastyki AD ASTRA, która udostępniła nam wiele interesujących tytułów.

Czas realizacji: od września do grudnia 2018 roku
Beneficjenci - 20 dzieci
Realizator - Justyna Charciarek


©2013-2019 "Leśne Skrzaty" - Miejskie Przedszkole nr 13 w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone.